අපි ගැන

products:

1.ashpalt Paver යන්ත්රය: මාර්ගය පෑඩ්, මාර්ගය රෝලර්, මාර්ගය දාම, වාහක දාම, හෑල්ලක් ලියමින් තහඩු, විදුලි කොටස්, ආදිය

කපා මෙවලම, හිමිකරු, බෙර ඇඹරීමට, පටි වාහකය, ජවන පෑඩ්, ආදිය: 2, ඇඹරුම් යන්ත්ර

3, මාර්ග රෝලර්: රබර් බෆරය, ඉසින තුණ්ඩ, වතුර පොම්ප, ආදිය

we're the OEM supplier for several dominant machinery manufacturers like SANY, XCMG, ZOOMLION, , we believe with our ceaseless and passionate effort, we can provide the Best Quality spare parts for all customers.

Suzhou Lihui service aim best quality, best price, best after sale."

 

WechatIMG83